Pobočka Přírodovědné centrum Trnka

Jsme jedním z oddělení Domu dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti. Náš vznik byl v roce 2007 podpořen Zlínským krajem. Můžete nás najít v Uherském Hradišti v městské části Štěpnice, kde sdílíme budovu se ZŠ Za Alejí (zadní vchod).

Naším úkolem je nabídnout veřejnosti, školám i jiným institucím všestrannou pomoc na poli environmentálního vzdělávání a výchovy. Protože chceme inspirovat, sami se v rámci možností chováme uvědoměle ve vztahu k přírodě a celý náš provoz je protkán snahou o jeho šetrný chod.

Rádi u nás nebo na našich akcích uvítáme všechny bez rozdílu věku, rasy nebo zdravotního omezení. Všem se budeme věnovat naplno a s radostí. Dveře jsou otevřeny každému, kdo má zájem žít spokojený a kvalitní život, poznávat historii, tradice a přírodně-kulturní dědictví svého okolí. Srdečně zveme všechny k návštěvě našich akcí.

Poslání přírodovědného centra TRNKA

Základním posláním je přispět k zlepšování stavu životního prostředí a zkvalitnění života této i dalších generací zvyšováním environmentálního povědomí všech skupin společnosti.

Středem našeho zájmu je region Uherského Hradiště, ale naše působení se jím neomezuje. Majoritní část našich aktivity je směřována k dětem a mládeži, protože cítíme, že budoucí kvalita a existence životního prostředí člověka i ostatních bytostí bude formována především chováním a osobní zodpovědností vůči přírodě nejbližších nastávajících generací. Neopomíjíme však ani ostatní skupiny společnosti, které mají vliv zejména na současný stav životního prostředí.

Mgr. Lenka Pavelčíková
(mateřská dovolená)

info.trnka@ddmsikula.cz

lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz

733 500 233

Přírodovědné centrum TRNKA při Domě dětí a mládeže Uherské Hradiště
Za Alejí 1072
Uherské Hradiště
686 06

49°4’5.486″N, 17°27’2.230″E

PC Trnka