Ochrana osobních údajů

V rámci akcí pořádaných příspěvkovou organizací DDM Uh. Hradiště budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace DDM Uh. Hradiště nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Při nesouhlasu s uveřejňováním fotodokumentace na webových stránkách a facebooku se obraťte na vedení DDM Uh. Hradiště.

  • Obecné informace o zpracování osobních údajů

  • Výkon práv subjektů údajů

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů – dospělí

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů – děti