Nabídka kurzů, výukových programů a projektových dnů

Kurzy

Kurz obsahuje nejméně 4 setkání a před začátkem kurzu je nutné aby každý účastník měl vyplněnou a od rodičů podepsanou přihlášku. Platí se vždy po absolvování setkání a to pouze za děti, které se daného setkání zúčastnily.

Výukové programy podobně jako kurzy je možné absolvovat u nás v Přírodovědné centrum TRNKA nebo u Vás ve škole. Všechny výukové programy zajišťuje přírodovědné oddělení DDM a jsou až na výjimky zaměřeny na environmentální a globální výchovu

Základní cena výukového programu.

  • délka programu 2 hodiny (120 minut): 1.500,- při počtu do 20ti žáků. Za každého žáka navíc je příplatek + 60,-.
  • délka programu 1 hodina (60 minut): 900,- při počtu do 20ti žáků. Za každého žáka navíc je příplatek + 60,-.

K ceně výukového programu se dále připočítává cestovné 7,- za 1 km. Při realizaci výukového programu do vzdálenosti 10 km se cestovné nepřipočítává.

Programy je možné objednávat el. formulářem, případně telefonicky či e-mailem (tel.: 733 500 233, info.trnka@ddmsikula.cz). Prosíme, abyste svou účast na programu potvrdili tři dny před jeho návštěvou. Délku a náročnost výukového programu lze po domluvě upravit dle Vaší potřeby.

Projektové dny

Jednou z našich aktivit je také příprava a realizace projektových dnů pro školy ale i jiné organizace. Touto činností se zabývá převážně přírodovědné oddělení (Přírodovědné centrum TRNKA), které se specializuje na environmentální tematiku. Nabízíme také partnerství při realizaci Vašeho projektového dne, nebo se k nám můžete přijít poradit, jak takový den sestavit. Rádi Vám pomůžeme. Délku a náročnost projektového dne stanovíme dle Vaší potřeby. Samozřejmostí je úzká spolupráce s Vámi při výběru témat aktivit a přípravě programu tak, aby výsledek co nejvíce odpovídal vašim představám.

Co to vlastně projektový den je ?

Jde o dopolední/celodenní program pro žáky zaměřený na určité téma(například Den země, Voda, Ovzduší, Globální problémy, Vánoce). Jednotlivé body programu se odehrávají ve škole, ale často také venku. Mezi aktivity, které do projektového dne můžeme zahrnout, patří například různé hry, soutěže vědomostní i dovedností, praktické aktivity spojené s danou tématikou (výsadby stromů, úklid odpadků, pozorování přírody), dětské divadlo, scénky, výstavy výrobků dětí a fotografií nebo také veřejná vystoupení pro rodiče.

Cena za kompletní přípravu i realizaci projektového dne se vypočítává dle dohody na základě vašich nároků a požadavků.

Projektové dny je možné objednávat osobně, telefonicky či e-mailem  na telefonu 733 500 233, nebo prostřednictvím e-mailu info.trnka@ddmsikula.cz.