Dětská scéna 2020/21

Vážení kolegové,

organizátoři přehlídek nižších stupňů a také pedagogové věnující se dětskému divadlu a recitaci. Velmi nerada jsem se dostala do situace, která mě nutí ZRUŠIT VŠECHNY POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY (recitace + divadlo) ve školním roce 2020/2021 a to i ty odložené ze školního roku 2019/2020. Toto opatření navazuje na aktuální epidemiologickou situaci spojenou s výskytem onemocnění COVID – 19. Po jednání s MŠMT i jednotlivými pořadateli jsme dospěli k tomuto rozhodnutí. Jednoznačně nechceme potkáváním dětí z okresu či kraje zhoršit i tak tíživou situaci ve školských zařízeních. Pracujete s dětmi i nadále s radostí na nových inscenacích, využijte této situace k vypilování starších. Moc se na ně těším.

Mějte se hezky Martina Dörrová – garant přehlídky

Za akci zodpovídá a veškeré informace vám ráda poskytne: Bc. Martina Dörrová – garant přehlídky

572 551 347 

605 203 064 

martina.dorrova@ddmsikula.cz

Nové vydání bulletinu pro estetické aktivity dětí a mládeže KORMIDLO (1/2020) s propozicemi celostátních přehlídek, kalendáriem důležitých akcí v roce 2020 a nabídkou vybraných festivalů, seminářů a dílen.

49. celostátní přehlídka dětských recitátorů 2020

Celostátní přehlídka dětských recitátorů je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů z celé ČR. Recitátoři jsou vybíráni z krajských postupových přehlídek, jimž předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní a školní kola.
Přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností. Zároveň děti motivuje k aktivnímu poznávání české i světové literatury a získávání vztahu k ní. Učitelům nabízí přehlídka možnost pracovního setkávání, vzájemné inspirace a dalšího vzdělávání v oboru.
Všechna kola přehlídky by měla probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněna podnětným programem pro účastníky (hlasové rozcvičky, dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky. Pořadatel přehlídky by měl vytvořit pro vystoupení recitátorů co nejpříznivější podmínky, tedy i potlačit nezdravou soutěžní atmosféru a rivalitu mezi recitátory. Více zde…

Rozdělení kategorií

0. kategorie – 1 . třída – 1 text (končí v okresním kole)
1. kategorie – 2. + 3. třída – 1 text (končí v krajském kole)
2. kategorie – 4. + 5. třída – 1 text
3. kategorie – 6. + 7. třída – 2 texty
4. kategorie – 8- + 9. třída – 2 texty nebo odpovídající třídy víceletých gymnázií

Do vyššího kola postupují vždy dva recitátoři z jedné kategorie bez udání pořadí s totožnými texty jako v kole nižším.

16. – 17 .4. 2020 – Kulturní zařízení Uherské Hradiště – Vésky

49. celostátní přehlídka dětského divadla 2020

Celostátní přehlídka dětského divadla je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR. Inscenace jsou vybírány z krajských postupových přehlídek, jimž pokud možno předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní kola. Smyslem přehlídek je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků s dětmi a mládeží. Přehlídky by měly probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněny podnětným programem pro zúčastněné děti (tvůrčí dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky. Na přehlídkách dětských souborů se nevyhlašuje pořadí (první, druhé, třetí… místo). Lektorský sbor (odborná porota) doporučuje vybrané inscenace k postupu na přehlídky vyššího stupně a všem účastníkům jsou podle možností pořadatele uděleny pamětní listy za účast, popř. drobné dárky. Více zde…

23. – 24. 4. 2020 – Kulturní zařízení Uherské Hradiště – Vésky