Dětská scéna 2020/21

Milí pořadatelé krajských přehlídek dětského divadla,

naplánované termíny krajských kol se přibližují, zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by dětské soubory mohly začít znovu legálně zkoušet. I když vládní činitelé za absolutní prioritu označili otevření škol, rozhodli včera hlavně o otevření obchodů a služeb. Pokud to dobře dopadne, od 3. května by se mohla spustit rotační výuka na 2. stupni ZŠ – to ale nejspíš pro dětské divadlo nebude mít žádný význam. Další uvolňování se zatím nerýsuje a ZUŠ – už tradičně – jako by vůbec neexistovaly.

Ještě pořád to nechceme definitivně vzdávat, chceme Vás ale ujistit, že v případě, že krajské přehlídky nebudou moct proběhnout (někteří z Vás to avizovali už dopředu, další z Vás možná přehlídku zruší v těchto dnech), budeme ještě pracovat s distanční variantou. Pokud by tedy například od 10. května mohly nějaké soubory začít zkoušet (aspoň v té míře, aby oprášily inscenace rozpracované v loňském roce), krajské přehlídky by nám to už zřejmě nezachránilo, ale vydali bychom celostátní výzvu, že nám soubory mohou posílat videozáznamy svých představení.

Máte tedy v tuto chvíli několik možností:

  1. zatím ještě vyčkávat, jak se situace vyvine
  2. svou krajskou přehlídku zrušit v prezenční formě a realizovat ji distančně (tj. přijímat videozáznamy a postarat se o jejich vyhodnocení)
  3. svou krajskou přehlídku zrušit a přenechat iniciativu Artamě, která by se pokusila zajistit výběr na základě videozáznamů zasílaných z celé republiky

(Pozn.: varianty 2 a 3 nejsou v rozporu – je v pořádku, že někdo přehlídku udělá distanční formou ve svém kraji, zatímco výběr z dalších krajů zajistíme my. Důležitá by byla jen časová koordinace.)

Pokud usoudíte (třeba i po konzultaci se soubory), že už nemá smysl vyčkávat, a rozhodnete se přehlídku v prezenční formě zrušit, dejte nám prosím vědět.

Hezké dny,

Jakub Hulák

NIPOS-ARTAMA, Praha

Dětské a mladé divadlo, dětský přednes, dramatická výchova

tel.: 778 702 490

Vážení soutěžící,

vzhledem k Covid situaci, nemůže letos pořádat DDM žádné přehlídky dětských recitátorů,
proto vám nabízíme možnost zapojit se přes NIPOS – ARTAMA Praha do online přehlídek – viz plakátek.

Všem, kteří využijí této nabídky přeji hodně radosti

Martina Dörrová – garant přehlídek ve Zlínském kraji

Podrobnosti

Dětská scéna 2021/22

Vážení kolegové,

organizátoři přehlídek nižších stupňů a také pedagogové věnující se dětskému divadlu a recitaci. Velmi nerada jsem se dostala do situace, která mě nutí ZRUŠIT VŠECHNY POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY (recitace + divadlo) ve školním roce 2020/2021 a to i ty odložené ze školního roku 2019/2020. Toto opatření navazuje na aktuální epidemiologickou situaci spojenou s výskytem onemocnění COVID – 19. Po jednání s MŠMT i jednotlivými pořadateli jsme dospěli k tomuto rozhodnutí. Jednoznačně nechceme potkáváním dětí z okresu či kraje zhoršit i tak tíživou situaci ve školských zařízeních. Pracujete s dětmi i nadále s radostí na nových inscenacích, využijte této situace k vypilování starších. Moc se na ně těším.

Mějte se hezky Martina Dörrová – garant přehlídky

Za akci zodpovídá a veškeré informace vám ráda poskytne: Bc. Martina Dörrová – garant přehlídky

572 551 347 

605 203 064 

martina.dorrova@ddmsikula.cz

Nové vydání bulletinu pro estetické aktivity dětí a mládeže KORMIDLO (1/2020) s propozicemi celostátních přehlídek, kalendáriem důležitých akcí v roce 2020 a nabídkou vybraných festivalů, seminářů a dílen.

49. celostátní přehlídka dětských recitátorů 2020

Celostátní přehlídka dětských recitátorů je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů z celé ČR. Recitátoři jsou vybíráni z krajských postupových přehlídek, jimž předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní a školní kola.
Přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností. Zároveň děti motivuje k aktivnímu poznávání české i světové literatury a získávání vztahu k ní. Učitelům nabízí přehlídka možnost pracovního setkávání, vzájemné inspirace a dalšího vzdělávání v oboru.
Všechna kola přehlídky by měla probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněna podnětným programem pro účastníky (hlasové rozcvičky, dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky. Pořadatel přehlídky by měl vytvořit pro vystoupení recitátorů co nejpříznivější podmínky, tedy i potlačit nezdravou soutěžní atmosféru a rivalitu mezi recitátory. Více zde…

Rozdělení kategorií

0. kategorie – 1 . třída – 1 text (končí v okresním kole)
1. kategorie – 2. + 3. třída – 1 text (končí v krajském kole)
2. kategorie – 4. + 5. třída – 1 text
3. kategorie – 6. + 7. třída – 2 texty
4. kategorie – 8- + 9. třída – 2 texty nebo odpovídající třídy víceletých gymnázií

Do vyššího kola postupují vždy dva recitátoři z jedné kategorie bez udání pořadí s totožnými texty jako v kole nižším.

16. – 17 .4. 2020 – Kulturní zařízení Uherské Hradiště – Vésky

49. celostátní přehlídka dětského divadla 2020

Celostátní přehlídka dětského divadla je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR. Inscenace jsou vybírány z krajských postupových přehlídek, jimž pokud možno předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní kola. Smyslem přehlídek je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků s dětmi a mládeží. Přehlídky by měly probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněny podnětným programem pro zúčastněné děti (tvůrčí dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky. Na přehlídkách dětských souborů se nevyhlašuje pořadí (první, druhé, třetí… místo). Lektorský sbor (odborná porota) doporučuje vybrané inscenace k postupu na přehlídky vyššího stupně a všem účastníkům jsou podle možností pořadatele uděleny pamětní listy za účast, popř. drobné dárky. Více zde…

23. – 24. 4. 2020 – Kulturní zařízení Uherské Hradiště – Vésky