Dětská scéna 2024

Pořadatel soutěže je letos (2024) ZUŠ Uherský Brod – veškeré informace najdete na stránkách ZUŠ.

PROPOZICE

k jednotlivým kolům přehlídky dětských recitátorů vychází z propozic k celostátní přehlídce Dětská scéna 2024  ve Svitavách


OKRSEK

13. února 2024 úterý v budově Domu dětí a mládeže Uherské Hradiště „ŠIKULA“

Přihlášku je potřeba doručit nejpozději  do 6. února 2023 na adresu DDM Uherské Hradiště.

Prezence: 8,00 – 8,30 hodin . (zahájení 8,45 hodin)

Předpokládané ukončení 12 hodin.

Poznámka: Účastní se i děti z 1. tříd ZŠ

Výsledková listina


OKRES (oblast) – pozor změna !

20. března 2024 středa v budově v budově ZUŠ Uherský Brod


KRAJ – pozor změna !

23. dubna 2024 úterý v budově v budově ZUŠ Uherský Brod


Ze všech kol postupují v jednotlivých kategoriích vždy maximálnědva recitátoři (platí i pro školní kola)!!!

S přihláškou dodejte vždy 3 podepsané kopie textu (čisté – bez poznámek), texty pak nejpozději při prezenci.

Pokud máte zájem o další informace, ráda je poskytnu na telefonním čísle 572 551 347,

605 203 064 nebo na martina.dorrova@ddmsikula.cz.

 

Na spolupráci se těší

Martina Dörrová – garant okrskového kola

Roma Švehlík – garant okresního a krajského kolo /kontakt 775 568 801