Dětská scéna 2023

PROPOZICE

K jednotlivým kolům přehlídky dětských recitátorů vychází z propozic k celostátní přehlídce Dětská scéna 2023  ve Svitavách vydaných ARTAMA – Praha.


OKRSKEK

8.února 2023 středa v budově Domu dětí a mládeže Uherské Hradiště „ŠIKULA“.
Přihlášku je potřeba doručit nejpozději  do 1.února 2023 na DDM v Uherském Hradišti.
Prezence : 8,00 – 8,30 hodin. (zahájení 8,45 hodin)
Předpokládané ukončení 12 hodin.

Poznámka: Účastní se i děti z 1.tříd ZŠ

Prosíme, aby si děti přinesly pití (svačinku) a přezůvky.

PŘIHLÁŠKA

Výsledková listina okrskového kola

OKRES (oblast) – V letošním roce DDM nepořádá – děkujeme za pochopení.

KRAJ – V letošním roce DDM nepořádá – děkujeme za pochopení.

Ze všech kol postupují v jednotlivých kategoriích vždy maximálně dva recitátoři (platí i pro školní kola).

S přihláškou dodejte vždy 4 podepsané kopie textu (čisté – bez poznámek), texty pak nejpozději při prezenci. Věnujte prosím pozornost vyplnění přihlášky  –  Musí obsahovat PŘESNÝ NÁZEV ŠKOLY (zaneseny v rejstříku škol) + IČO školy. Děkuji za pochopení, tyto informace po nás vyžaduje Zlínský kraj.

Pokud máte zájem o další informace, ráda je poskytnu na telefonním čísle 572 551 347, 605 203 064 nebo na martina.dorrova@ddmsikula.cz.

 Na spolupráci se těší  Bc.Martina Dörrová

 


Krajské kolo soubory – pořádá ZUŠ Uh.Hradiště:

23.4. – KZ Vésky – hlavní přehlídkový den pro celý Zlínský kraj
24.3. – KZ Vésky – společně s okresním kolem soutěžní přehlídky ZUŠ (okres Uh.Hradiště)

4.5. okresní kolo recitátorů pro okres Uh.Hradiště, sály ZUŠ – Mariánské náměstí + Tyršovo náměstí
25.4. krajské kolo recitátorů, sály ZUŠ – Mariánské náměstí + Tyršovo náměstí


Celostátní přehlídka dětských recitátorů: 9.-11. června 2023
Celostátní přehlídka dětského divadla: 9.-15. června 2023


Wolkrův Prostějov

17. 3. – okresní kolo – sál LDO ZUŠ Uh.Hradiště, Tyršovo náměstí
31. 3. – krajské kolo – sál LDO ZUŠ Uh.Hradiště, Tyršovo náměstí

Dětská scéna 2022 – recitace

V letošním roce 2022/23 NEBUDEME POŘÁDAT DIVADELNÍ PŘEHLÍDKU a KRAJSKOU SOUTĚŽ V RECITACI.


OKRSKEK

23. února 2022 středa v budově Domu dětí a mládeže Uherské Hradiště „ŠIKULA“

Přihlášku je potřeba doručit nejpozději  do 17. února 2022 na adresu DDM Uherské Hradiště

Prezence : 8,00 – 8,30 hodin . (zahájení 8,45 hodin)

Předpokládané ukončení 12 hodin.

Poznámka: Účastní se i děti z 1. tříd ZŠ

Prosíme, aby si děti přinesly pití (svačinku) a přezůvky.

Výsledková listina 🙂

 


OKRES (oblast)

23. března 2022 středa v budově Klubu kultury Uherské Hradiště

Přihlášku je potřeba doručit nejpozději  do 18. března 2022 na adresu DDM Uherské Hradiště

Prezence : 8,30 – 9,00 hodin  (zahájení 9 hodin)

Předpokládané ukončení 13 hodin.

Poznámka : Účastní se i děti z 1. tříd ZŠ

Výsledková listina


KRAJ

26. dubna 2022 úterý v budově Klubu kultury Uherské Hradiště

Přihlášku je potřeba doručit nejpozději  do 19. dubna 2022 na adresu DDM Uherské Hradiště

Prezence : 8,30 – 9,00 hodin (zahájení 9,15 hodin)

Předpokládané ukončení 15 hodin.

Výsledková listina


Pokud máte zájem o další informace, ráda je poskytnu na telefonním čísle 572 551 347,

605 203 064 nebo na martina.dorrova@ddmsikula.cz.

 

Dětská scéna 2022 – divadlo

V letošním roce 2022/23 NEBUDEME POŘÁDAT DIVADELNÍ PŘEHLÍDKU a KRAJSKOU SOUTĚŽ V RECITACI.


Fotky z přehlídky divadel ve Véskách 21.4.2022