Pobočka Jarošov

Od února 2013 jsme nově zřídili odloučené pracoviště v Jarošově – sídliště Louky. Tento prostor jsme získali do užívání od Města UH zdarma, platíme pouze provozní náklady – elektřina, plyn, voda. Pravidelně zde probíhá jak zájmová pravidelná, tak i příležitostná činnost DDM a také aktivity o  prázdninách. Letos tam proběhl opět jeden týden příměstských táborů. Během dalších školních prázdnin (pololetní, velikonoční, podzimní, vánoční, ..) tam probíhají jednorázové aktivity.V tomto prostoru probíhají kroužky keramiky jak pro děti, tak i pro dospělé. Dále hra na kytaru, keyboard, flétnu a jednou týdně se zde setkávají maminky s dětmi v naší herně.