Dětský a studentský parlament města Uherského Hradiště

Studentský a žákovský parlament je samostatná skupina dětí, jejímž patronem je Dům dětí a mládeže v Uh. Hradišti. Cílem parlamentu je vytvářet prostor pro diskuzi dětí a mládeže s představiteli města. Dále vhodným způsobem upozorňovat na problémy dětí a mládeže našeho města. Prezentovat zájmy dětí a mládeže v oblasti životního prostředí, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, sportu, kultury a pozitivního využívání volného času. Šířit myšlenky Úmluvy o právech dítěte, Listiny základních práv a svobod, Ústavy ČR a informovat o nich děti, mládež a dospělé ve svém okolí.

Při práci s parlamentem si klademe za cíl dokázat co nejvíce zodpovědnosti delegovat na žáky, být spíše v pozadí. Jasně rozdělit role a funkce, definovat pravidla, práva a povinnosti. Pomoci žákům a studentům zažít pocit úspěchu. komunikovat s jednotlivými školami a poskytnout zpětnou vazbu i sebehodnocení.

Rada DSP UH pro školní rok 2017-2018

Předseda: Michaela Mitáčková | Gymnázium Uherské Hradiště

Místopředseda: Jakub Zámečník | ZŠ UNESCO

Tajemník: Anežka Tinková | ZŠ Gymnázium Uherské Hradiště

Kontakty

parlament-uh@seznam.cz

  • Historie parlamentu

  • Postavení a cíle parlamentu

  • Členství v parlamentu

  • Stanovy

  • Jednací řád