Kdo jsme

DDM Šikula je příspěvková organizace Města Uherské Hradiště. Jejím hlavním účelem je poskytování výchovy a vzdělávání mimo vyučování a plnění rekreační funkce. Nabízíme širokou škálu volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé.

 • Název: Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494,
  příspěvková organizace
 • Sídlo: Purkyňova 494, 686 06 Uh. Hradiště
 • IČO: 75089602
 • IZO: 046254366
 • Forma hospodaření: příspěvková organizace
 • Zřizovatel: Město Uh. Hradiště
 • Statutární zástupce: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka

Z naší činnosti

 • Zahrada lišky Bystroušky

 • Kurz tvarování bonsají

 • Výukové programy

 • Kurzy včelařství

 • Keramika

 • Akce pro veřejnost

 • Výlety do přírody

 • Zájmové kroužky

Naše činnost

Po celý rok máme připravenou celou řadu možností, jak trávit volný čas a to především v zájmových kroužcích. Jsou rozděleny do 4 oddělení – tělovýchovného, estetického, společensko-vědního a přírodovědného – Přírodovědné centrum TRNKA, které má pro Vás připraveno kromě řady zájmových kroužků i besedy, přednášky a také kurzy pro školy.

V průběhu roku pořádáme celou řadu akcí ze všech zájmových oblastí nejen pro děti z našich kroužků, ale také pro širokou veřejnost. Na řadě akcí spolupracujeme s dalšími organizacemi Města Uherské Hradiště. Např. Ježíškova dílna, Mikulášský rej, Dětský karneval, Den dětí, atd.

Děti z našich kroužků mají možnost porovnat své schopnosti v nejrůznějších soutěžích. Každým rokem pořádáme Dance show – soutěž v tanci, soutěž ve sportovní gymnastice, okrskové, okresní a krajské kolo v sólové recitaci a krajskou přehlídku dětských divadel. Děti se účastní i celorepublikové soutěže- Děti fitness aneb sportem proti drogám v Praze a soutěží v rámci Zlínského a Jihomoravského kraje.

Nezahálíme ani o prázdninách. V tomto školním roce jsme vám nabídli 3 všeobecné, 1 sportovní a 7 příměstských táborů s různou tématikou.

Základním a mateřským školám jsou určeny rozmanité kurzy. Tradici již mají kurzy zaměřující se na dopravní problematiku a protiúrazovou prevenci. Z dalších kurzů je to letos výtvarný kurz s názvem Napříč světadíly za dávnými civilizacemi a 4x strom. Přírodovědné centrum Trnka nabízí dva kurzy – Paní učitelko a proč?; Křížem krážem po Zemi.

Pořádáme několik kurzů pro dospělé s různou tematikou. Každoročně organizujeme kurz pro začínající včelaře, nabízíme kurzy tvarování bonsají, různé tvořivé výtvarné a keramické kroužky ale i jednodenní odborné semináře (kvašení zeleniny, přírodní kosmetika, přírodní zahrady, jedlé plevele a podobně).

Jsou určeny pro všechny typy škol. Většina výukových programů je s environmentální tematikou – zajišťuje je přírodovědné oddělení. Na program můžete přijet k nám nebo ho také můžeme odučit u Vás. Výukové programy trvají od hodiny a půl do 3 hodin, ale není pro nás problém délku i náročnost programu přizpůsobit Vašim požadavkům.

Jednou z našich aktivit je také příprava a realizace projektových dnů pro školy ale i jiné organizace. Touto činností se zabývá převážně přírodovědné oddělení (Přírodovědné centrum TRNKA), které se specializuje na environmentální tematiku. Nabízíme také partnerství při realizaci Vašeho projektového dne, nebo se k nám můžete přijít poradit, jak takový den sestavit. Rádi Vám pomůžeme. Délku a náročnost projektového dne stanovíme dle Vaší potřeby. Samozřejmostí je úzká spolupráce s Vámi při výběru témat aktivit a přípravě programu tak, aby výsledek co nejvíce odpovídal vašim představám.

Co to vlastně projektový den je?

Jde o dopolední/celodenní program pro žáky zaměřený na určité téma (například Den země, Voda, Ovzduší, Globální problémy, Vánoce). Jednotlivé body programu se odehrávají ve škole, ale často také venku. Mezi aktivity, které do projektového dne můžeme zahrnout, patří například různé hry, soutěže vědomostní i dovednostní, praktické aktivity spojené s danou tématikou (výsadby stromů, úklid odpadků, pozorování přírody), dětské divadlo, scénky, výstavy výrobků dětí a fotografií nebo také veřejná vystoupení pro rodiče.

Projektové dny je možné objednávat osobně, telefonicky či e-mailem  na telefonu 733 500 233, nebo prostřednictvím e-mailu lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz.

Cena za kompletní přípravu i realizaci projektového dne je 40 Kč na jedno dítě.

V rámci našich aktivit vydáváme různé tiskové materiály většinou s environmentálním zaměřením. Jedná se metodické materiály ale i výukové tiskoviny, různé pracovní listy a sešity, omalovánky, pexesa kalendáře a podobně.

Zahrada našeho Domu dětí a mládeže Šikula se přes prázdniny 2016 proměnila v naučnou Zahradu lišky Bystroušky.