Pobočka Přírodovědné centrum Trnka

Jsme jedním z oddělení Domu dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti. Náš vznik byl v roce 2007 podpořen Zlínským krajem. Můžete nás najít v Uherském Hradišti v městské části Štěpnice, kde sdílíme budovu se ZŠ Za Alejí (zadní vchod).

Naším úkolem je nabídnout veřejnosti, školám i jiným institucím všestrannou pomoc na poli environmentálního vzdělávání a výchovy. Protože chceme inspirovat, sami se v rámci možností chováme uvědoměle ve vztahu k přírodě a celý náš provoz je protkán snahou o jeho šetrný chod.

Rádi u nás nebo na našich akcích uvítáme všechny bez rozdílu věku, rasy nebo zdravotního omezení. Všem se budeme věnovat naplno a s radostí. Dveře jsou otevřeny každému, kdo má zájem žít spokojený a kvalitní život, poznávat historii, tradice a přírodně-kulturní dědictví svého okolí. Srdečně zveme všechny k návštěvě našich akcí.

Poslání přírodovědného centra TRNKA

Základním posláním je přispět k zlepšování stavu životního prostředí a zkvalitnění života této i dalších generací zvyšováním environmentálního povědomí všech skupin společnosti.

Středem našeho zájmu je region Uherského Hradiště, ale naše působení se jím neomezuje. Majoritní část našich aktivity je směřována k dětem a mládeži, protože cítíme, že budoucí kvalita a existence životního prostředí člověka i ostatních bytostí bude formována především chováním a osobní zodpovědností vůči přírodě nejbližších nastávajících generací. Neopomíjíme však ani ostatní skupiny společnosti, které mají vliv zejména na současný stav životního prostředí.

Mgr. Lenka Pavelčíková

www.trnka.xf.cz

733 500 233

PC Trnka